|

КАЛЕНДАР БИЈЕНАЛА

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

ПРВА ФАЗА КОНКУРСА

ДРУГА ФАЗА КОНКУРСА

ЖИРИРАЊЕ ПОСТАВКЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ ДОБИТНИКА НАГРАДА: 20. јула 2022. године

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ БИЈЕНАЛА 2022.

НАПОМЕНА

КАТАЛОГ

Пето међународно бијенале графике у организацији ”Платформе за промоцију уметности мултиоригинала” одржаће се у септембру 2022. годинe. Циљ Бијенала је да уметницима пружи институционалну подршку у професионалном напредовању, да подстакне и подстакне и подигне интересовање за ову уметничку дисциплину међу другим актерима у уметности и култури, као и међу широм публиком на националном и међународном нивоу.
Конкурс је отворен за све професионалне уметнике, теоретичаре и истраживаче, као и за студенте завршних година основних студија на факултетима ликовних и примењених уметности. Бијенале нема тематских ограничења.

Траје до 1. марта 2022. године.

: Траје од 10. марта до 1. јула 2022. године

НАГРАДЕ
ГРАН – ПРИ БИЈЕНАЛА новчана награда у износу од 1,000,00 € и самостална изложба у оквиру пратећих активности Шестог Бијенала Графике 2024. године
НАГРАДА ЗА ИНВЕНТИВНОСТ У ГРАФИЧКОЈ УМЕТНОСТИ И ТЕХНИЧКУ ИЗУЗЕТНОСТ новчана награда у износу од 500,00 €
СПЕЦИЈАЛНА ПОХВАЛА ЖИРИЈА Плакeта и медаља Бијенала,
НАГРАДА ЗА СТУДЕНТСКИ РАД Плакeта и медаља Бијенала

Жири задржава право да не додели све награде уколико сматра да радови нису задовољавајућег квалитета.
ОРГАНИЗАТОР ОСТАВЉА МОГУЋНОСТ ЗА ДОДЕЛУ ПЛАКЕТА И МЕДАЉА ЈОШ НЕКИХ УЧЕСНИЦИМА

Награде ће бити додељене током церемоније отварања Бијенала. Ако је награђени аутор спречен да присуствује церемонији доделе награда, приликом враћања радова сертификат о учешћу и потврда о награди биће му послата поштом уз каталог изложбе.

Предвиђено је за почетак септембра 2022.

Организатор задржава право да у случају ванредних околности Пандемије вируса КОВИД 19 промени рокове пријављивања, датум одржавања програма Бијенела или други датум унапред утврђен. Обавештење о евентуалним изменама биће постављено на следећој страници сајта Бијенала
http://www.graphicacak.com/vesti.html

Организаор Бијенала ће публиковати каталог у којем ће бити заступљени сви аутори који су учествовали на изложбама Бијенала. Сви излагачи ће добити бесплатан примерак каталога, сертификат донаторства и учешћу на бијеналу.

КОНКУРС БИЈЕНАЛА СРПСКИ

На линку ПРЕУЗМИ можете пронаћи и преузети ПДФ општи формулар Бијенала

ПРЕУЗМИ

КОНКУРС БИЈЕНАЛА ЕНГЛЕСКИ

На линку DOWNLOADS можете пронаћи и преузети ПДФ општи формулар Бијенала

DOWNLOAD

ПАНЕЛ ДИСКУСИЈЕ СРПСКИ

На линку ПРЕУЗМИ можете пронаћи и преузети ПДФ пропозиција за Панле дискусије и академска предавања

ПРЕУЗМИ

ФОРМУЛАР ЗА ПАНЕЛ ДИСКУСИЈЕ СРПСКИ

На линку ПРЕУЗМИ можете пронаћи и преузети ПДФ формулар за Панле дискусије и академска предавања

ПРЕУЗМИ

ПАНЕЛ ДИСКУСИЈЕ ЕНГЛЕСКИ

На линку DOWNLOAD можете пронаћи и преузети ПДФ пропозиција за Панле дискусије и академска предавања. Са правилима и потребним формуларима.

DOWNLOAD

ФОРМУЛАР ЗА ПАНЕЛ ДИСКУСИЈЕ ЕНГЛЕСКИ

На линку DOWNLOAD можете пронаћи и преузети ПДФ формулар за Панле дискусије и академска предавања

DOWNLOAD