|

DEAR ARTISTS, WE THANK YOU FOR YOUR INTEREST IN PARTICIPATING IN THE 2022 PRINT BIENNIAL COMPETITION. THE OPEN CALL FOR THE EXHIBITTION PROGRAM IS NOW OVER THE RESULTS OF THE SELECTION WILL BEPUBLISHED ON APRIL 10 ON THE BIENNIAL'S WEBSITE AND ON SOCIAL MEDIA PAGES. WE REMIND YOU THAT THE INVITITION TO PARTICIPATE IN THE PANEL IS STILL ONGOING AND WILL LAST UNTIL JULY 1st 2022.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

ПРВА ФАЗА КОНКУРСА

ДРУГА ФАЗА КОНКУРСА

ЖИРИРАЊЕ ПОСТАВКЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ ДОБИТНИКА НАГРАДА: 20. августа 2022. године

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ БИЈЕНАЛА 2022.

НАПОМЕНА

КАТАЛОГ

Пето међународно бијенале графике у организацији ”Платформе за промоцију уметности мултиоригинала” одржаће се у септембру 2022. годинe. Циљ Бијенала је да уметницима пружи институционалну подршку у професионалном напредовању, да подстакне и подстакне и подигне интересовање за ову уметничку дисциплину међу другим актерима у уметности и култури, као и међу широм публиком на националном и међународном нивоу.
Конкурс је отворен за све професионалне уметнике, теоретичаре и истраживаче, као и за студенте завршних година основних студија на факултетима ликовних и примењених уметности. Бијенале нема тематских ограничења.

Прва фаза конкурса продужена је до 1. априла 2022. године. Аутори шаљу своје попуњене пројаве и репродукције радова поштујући пропозиције конкурса на mail office@graphicacak.com

: Траје од 10. марта до 1. августа 2022. године

НАГРАДЕ
ГРАН – ПРИ БИЈЕНАЛА новчана награда у износу од 1,000,00 € и самостална изложба у оквиру пратећих активности Шестог Бијенала Графике 2024. године
НАГРАДА ЗА ИНВЕНТИВНОСТ У ГРАФИЧКОЈ УМЕТНОСТИ И ТЕХНИЧКУ ИЗУЗЕТНОСТ новчана награда у износу од 500,00 €
СПЕЦИЈАЛНА ПОХВАЛА ЖИРИЈА Плакeта и медаља Бијенала,
НАГРАДА ЗА СТУДЕНТСКИ РАД Плакeта и медаља Бијенала

Жири задржава право да не додели све награде уколико сматра да радови нису задовољавајућег квалитета.
ОРГАНИЗАТОР ОСТАВЉА МОГУЋНОСТ ЗА ДОДЕЛУ ПЛАКЕТА И МЕДАЉА ЈОШ НЕКИХ УЧЕСНИЦИМА

Награде ће бити додељене током церемоније отварања Бијенала. Ако је награђени аутор спречен да присуствује церемонији доделе награда, приликом враћања радова сертификат о учешћу и потврда о награди биће му послата поштом уз каталог изложбе.

Предвиђено је за 3. септембар 2022. у 19ч у холу Дома дултуре

Организатор задржава право да у случају ванредних околности Пандемије вируса КОВИД 19 промени рокове пријављивања, датум одржавања програма Бијенела или други датум унапред утврђен. Обавештење о евентуалним изменама биће постављено на следећој страници сајта Бијенала
http://www.graphicacak.com/vesti.html

Организаор Бијенала ће публиковати каталог у којем ће бити заступљени сви аутори који су учествовали на изложбама Бијенала. Сви излагачи ће добити бесплатан примерак каталога, сертификат донаторства и учешћу на бијеналу.

КОНКУРС БИЈЕНАЛА СРПСКИ

На линку ПРЕУЗМИ можете пронаћи и преузети ПДФ општи формулар Бијенала

ПРЕУЗМИ

КОНКУРС БИЈЕНАЛА ЕНГЛЕСКИ

На линку DOWNLOADS можете пронаћи и преузети ПДФ општи формулар Бијенала

DOWNLOAD

ПАНЕЛ ДИСКУСИЈЕ СРПСКИ

На линку ПРЕУЗМИ можете пронаћи и преузети ПДФ пропозиција за Панле дискусије и академска предавања

ПРЕУЗМИ

ФОРМУЛАР ЗА ПАНЕЛ ДИСКУСИЈЕ СРПСКИ

На линку ПРЕУЗМИ можете пронаћи и преузети ПДФ формулар за Панле дискусије и академска предавања

ПРЕУЗМИ

ПАНЕЛ ДИСКУСИЈЕ ЕНГЛЕСКИ

На линку DOWNLOAD можете пронаћи и преузети ПДФ пропозиција за Панле дискусије и академска предавања. Са правилима и потребним формуларима.

DOWNLOAD

ФОРМУЛАР ЗА ПАНЕЛ ДИСКУСИЈЕ ЕНГЛЕСКИ

На линку DOWNLOAD можете пронаћи и преузети ПДФ формулар за Панле дискусије и академска предавања

DOWNLOAD

2022