MINIJATURA I EKS LIBRIS

Segment bijenala koji prikazuje grafiku malog formata, značajan je deo bijenala od samog početka. Ove godine veliki broj autora se odazvao u ovoj kategoriji. Kategorija koja nosi i nagradu sastvni je deo glavne selekcije bijenala, a u okviru postavke u Domu kulture, prikazuje svu lepotu malog otiska i visruoznosti grafičke umetnosti.  

MEMENTO MORI

Okosnicu projekta Memento mori čini srednjeamerički vizuelni sistem zida lobanja – Tzompantli (zid lobanja na autohtonom Nahuatl jeziku)

BIJENALE GLAVNA SELEKCIJA

Kvalitet pristiglih grafika i broj umetnika koji su se odazvali na javni poziv omogućavaju da se Bijenale u Čačku postepeno i pouzdano etablira na globalnoj grafičkoj mapi.

Crna nas spaja: Panel diskusija “Umetnička scena i aktuelni trenutak“

U svetlu novih okolnosti pod kojima se razvija umetnička i kulturna scena, na prelazu dve decenije usled sve prisutnije 4.0 revolucije (digitalizacije), čini se da je položaj umetnika sve bolji. U doba sve prisutne globalizacije na svim nivoima i novonastalim okolnostima sa pandemijom kovida 19, pozicija stvaralaca je čini se sve nepovoljnija. Panal pred nama ima za cilj da otvori ova pitanja i donekle definiše situaciju u kojoj se savremeni umetnik i umetnička praksa trenutno nalaze. Dodatni podstrek za razmatranje ovih pitanja je i to što će Čačak 2023. biti prva prestonica kulture Srbije, pa to celom problemu pridaje dodatnu dimenziju.

TREĆE BIJENALE 2018.

Ove godine svečano otvaranje planirano je 11. oktobra u 19.00 časova u svečanom holu Doma kulture a izlagaće se i u Međuopštinskom arhivu, Regionalnom centru i Eko parku „Jelica“. Na izložbi će biti zastupljena dela 184 autora ( 165 stranih ).