Treće Međunarodno bijenale grafike u Čačku i Platforma za promociju umetnosti multioriginala

Platforma za promociju umetnosti multioriginala organizuje Treće po redu Bijenale grafike u Čačku, koje 2018. nastavlja da funkcioniše u okviru proširenih aktivnosti.Realizacija projekta odvija se na godišnjem nivou kroz razne aktivnosti. Principi projekta su iskorak iz koncepta klasičnih medija, zanemariti krutu akademsku podelu likovnih disciplina i ostvarioti interdisciplinarnu i eksperimentalnu akciju kod učesnika. Projekat teži da artikuliše i podstakne drugačije tumačenje i promatranje grafičke umetnosti. Projekat u sebi obuhvata sažetiju studiju grafičke umetnosti kroz niz predavanja, panel diskusija, radionica, izložbi..., a koje u suštini promatraju trenutak u kome se grafička umetnost nalazi.
Platforma, obuhvata i edukativni karakter, pre svega edukacija mladih kroz školski sistem obrazovanja, nastavnih i van nastavnih aktivnosti. Ovaj segment će se sprovoditi po principu odlaska u skole i prezentacija grafike, a nakon toga i poseta đaka radionicama i predavanjima na bijenalu, na taj način bi se zaokružio ciklus. Cilj projekta je pored kontinuiranog rada bijenala grafike, ove godine je i aktivnija prezentacija grafičke umetnosti publici kroz razne aktivnosti.
Pored izložbe učesnika konkursa, platforma afirmiše i nekonvencionale aktivnosti u prostoru, kako prezentacione tako i akcione, umetnici će publici predstaviti neke mogućnosti grafike koje su trenutno aktuelne u svetu.Organizatori projekta Bijenale grafike u Čačku prepoznali su potrebe lokalne publike za bogatijom ponudom kulturnih dešavanja, a vođeni činjenicom da je grafika u okviru postojeće umetničke ponude najmanje zastupljena, pokrenuli su projekat dugoročnog karaktera koji će se baviti afirmacijom ove grane likovne umetnosti.
Bijenale grafike pokrenuto je 2012. godine sa ciljem da se publici približe nove tendencije iz oblasti grafike, da se predstave rad i dostignuća grafičkih umetnika iz sveta, kao i da se dodatno podstakne afirmacija mladih srpskih umetnika koji se bave likovnom grafikom. Prva dva bijenala podrazumevala su izložbe radova preko 100 domaćih i stranih autora i zabeležila veliko interesovanje medija i posećenost od strane publike.

Izložba Prvog bijenala grafike


Održano je 2012. godine. Izložba bijenala održana je u periodu od 24. februara do 17. marta 2012. godine u srednjem i gornjem holu Doma kulture u Čačku. Izložbu je otvorio Magistar Rodoljub Karanović, profesor na Fakultetu likovnih umetnostiu Beogradu. Izložba je okupila 50 autora (21 domaća i 24 strana) sa preko 90 grafika. Realizaciju projektapomoglo je Republičko resorno ministarstvo za kulturu i Dom kulture u Čačku. Izložba je bila veoma posećena i ostvarila je značajan publicitet u medijima.

Izložba Drugog bijenala grafike


Održana je u periodu od 20. novembra do 06. decembra 2014. godine u srednjem i gornjem holu Doma kulture u Čačku. Izložbu je otvorio Magistar Miloš Đorđević, umetnik grafike. Preko 60 autora (33 strana i 28 domaćih) izložilo je preko 120 radova. Izložba je izazvala još veće interesovanje publike i obezbedila međunarodno partnerstvosa Trijenalom grafike u Bitolju iz Makedonije i Bijenalom grafike u Varni iz Bugarske.Bijenale je postalo regionalna institucija koja okuplja savremenu grafičku scenu i nizom projekata nastoji da kritički i analitički promatra savremene tokove i tendencije u grafičkoj praksi. Inicijalna ideja o jednostavnom prikazu grafičke umetnosti kroz organizovanje izložbi je evoluirala u projekat koji zahteva sveobuhvatnu analizu scene, a to podrazumeva i druge vidove aktivnosti.

KONKURS ZA PANEL DISKUSIJE PRODUŽEN DO 31. JULA
Usled velikog interesovanja konkurs je produžen do kraja meseca
TREĆA NAGRADA NA PREDSTOJEĆEM BIJENALU
Poznati brend u prozivodnji papira ‘Awagami Factory’ iz Japana, dodeljuje nagradu na predstojećem bijenalu grafike

 

PARTNERI