|
Међународно бијенале графике у Чачку (МБГЧ http://www.graphicacak.com/), од оснивања одражава нит између домаће и интернационалне сцене. Кроз перманентну трансформацију са идејом обогаћивања културне сцене, манифестација заокружује прву деценију постојања. Организатори Бијенала су на основу своје релевантне културне понуде као и на основу културних потреба локалне публике за разноврснијом понудом културних дешавања, покренули пројекат дугорочног карактера који се бави анализом модерног дискурса графике. Поред изузетне поетске резноврсности и продукцијских и технолошких промена које ин/директно имплицирају на графику, ова дисциплина данас пролази кроз изразиту транзициону фазу која проблематизује њене онтолошке претпоставке. Последично, промишљање актуалних токова у (графичкој) уметности изискује опширнији концепт од оног класичног у виду изложби; данас је потребно тумачити уметничке феномене подједнако кроз праксу и теорију. Са циљем бележења и тумачења промена и кретања у савременој графичкој продукцији формирана је “Колекција Бијенала” са циљем да се публици приближе нове тенденције са домаће и иностране сцене. Колекција је настала добровољним донирањем графика учесника претходних издања Бијенала. Радови у колекцији су малог и великог формата и најразличитијих техника и поетика. Посебну занимљивост радова у колекцији представља индивидуалност истраживачког интересовања уметника о изражајним могућностима медијума коју изразито карактерише неговање традиционалних квалитета графичког отиска али у једном слободнијем приступу дисциплини. Ове радове одликују високи технички критеријуми традиционалних техника али и у оним новим поступцима израде матрице и штампе што их свакако уводи у поље експерименталног промишљања стваралачких могућности. Евидентно је да смо сведоци узбудљивом периоду за графичку уметност. Активно праћење дешавања и критичко сагледавање продукције, те тумачење назнака токова даљег кретања развоја дисциплине може да да пунију слику широког феномена графичке уметности, мада ће тек будуће време пружити бољу перспективу за потпуније разумевање текуће трансформације графичке праксе и редефиниције саме дисциплине. У том смислу „Турнеја“ као посебна активност Бијенала има значајну улогу за покретање јавне полемике на ову тему. Постављање гостујућих изложби са мањим тематским целинама из колеције МБГЧ у галеријама широм земље треба да пропитује позицију графичке уметности у односу на актуелну ликовну и савремену уметност. Ове изложбе функционишу као пратеће активности стратегије Бијенала за тумачење сложених процеса трансформације графике у локалном контексту.