|
Međunarodno bijenale grafike u Čačku (MBGČ http://www.graphicacak.com/savet/), od osnivanja odražava nit između domaće i internacionalne scene. Kroz permanentnu transformaciju sa idejom obogaćivanja kulturne scene, manifestacija zaokružuje prvu deceniju postojanja. Organizatori Bijenala su na osnovu svoje relevantne kulturne ponude kao i na osnovu kulturnih potreba lokalne publike za raznovrsnijom ponudom kulturnih dešavanja, pokrenuli projekat dugoročnog karaktera koji se bavi analizom modernog diskursa grafike. Pored izuzetne poetske reznovrsnosti i produkcijskih i tehnoloških promena koje in/direktno impliciraju na grafiku, ova disciplina danas prolazi kroz izrazitu tranzicionu fazu koja problematizuje njene ontološke pretpostavke. Posledično, promišljanje aktualnih tokova u (grafičkoj) umetnosti iziskuje opširniji koncept od onog klasičnog u vidu izložbi; danas je potrebno tumačiti umetničke fenomene podjednako kroz praksu i teoriju. Sa ciljem beleženja i tumačenja promena i kretanja u savremenoj grafičkoj produkciji formirana je “Kolekcija Bijenala” sa ciljem da se publici približe nove tendencije sa domaće i inostrane scene. Kolekcija je nastala dobrovoljnim doniranjem grafika učesnika prethodnih izdanja Bijenala. Radovi u kolekciji su malog i velikog formata i najrazličitijih tehnika i poetika. Posebnu zanimljivost radova u kolekciji predstavlja individualnost istraživačkog interesovanja umetnika o izražajnim mogućnostima medijuma koju izrazito karakteriše negovanje tradicionalnih kvaliteta grafičkog otiska ali u jednom slobodnijem pristupu disciplini. Ove radove odlikuju visoki tehnički kriterijumi tradicionalnih tehnika ali i u onim novim postupcima izrade matrice i štampe što ih svakako uvodi u polje eksperimentalnog promišljanja stvaralačkih mogućnosti. Evidentno je da smo svedoci uzbudljivom periodu za grafičku umetnost. Aktivno praćenje dešavanja i kritičko sagledavanje produkcije, te tumačenje naznaka tokova daljeg kretanja razvoja discipline može da da puniju sliku širokog fenomena grafičke umetnosti, mada će tek buduće vreme pružiti bolju perspektivu za potpunije razumevanje tekuće transformacije grafičke prakse i redefinicije same discipline. U tom smislu „Turneja“ kao posebna aktivnost Bijenala ima značajnu ulogu za pokretanje javne polemike na ovu temu. Postavljanje gostujućih izložbi sa manjim tematskim celinama iz kolecije MBGČ u galerijama širom zemlje treba da propituje poziciju grafičke umetnosti u odnosu na aktuelnu likovnu i savremenu umetnost. Ove izložbe funkcionišu kao prateće aktivnosti strategije Bijenala za tumačenje složenih procesa transformacije grafike u lokalnom kontekstu.