Konkurs za Treće bijenale grafike u Čačku 2018

Platforma za promociju umetnost multioriginala će u novembru 2018. godine u Čačku organizovati "Treće međunarodno bijenale grafike Čačak 2018".
Ciljevi "Trećeg međunarodnog bijenala grafike Čačak 2018" su:
• da prate i identifikuju savremene pojave u umetničkoj štampi,
• da posmatra razmenu i fuziju "tradicionalnih" tehnika i novih medija, savremenih tehnologija i teorijskih koncepata.
Bijenale će poslužiti kao platforma za regionalne i međunarodne umetnike koji rade na polju grafike, u cilju da podigne interes profesionalaca i studenata umetnosti, kao i publike za ovu vrstu umetničke discipline na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Konkurs za predavanja i panel diskusije


Organizatori Bijenala prvi put uvode sekciju za akademska izlaganja i panel diskusije kao programsko proširenje aktivnosti i sadržaja na Trećem međunarodnom bijenalu grafike u Čačku.
Akademski pristup istraživanju grafičke umetnosti i drugih umetničkih formi u vezi sa njom, ima za cilj uspostavljanje šire platforme za istraživanje, redefiniciju i promociju grafičke umetnosti u savremenim okolnostima. Razlog je očevidna višestruka pojavnost grafičke umetnosti koja prevazilazi tradicionalna shvatanja grafičkog medija u profesionalnom i obrazovnom smislu.
Shodno tome pozivaju se umetnici i teoretičari da svojim izlaganjima razmotre promenljivi status i ulogu grafičke umetnosti kroz neku od ponuđenih tema.
Detaljne uslove konkursa možete preuzeti sa sajta, uz potrebne formulare.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Izložbeni prostori

ŽIRI BIJENALA

PROGRAM BIJENALA

Uskoro će ovde moći da se skine i odštampa ceo program bijenala sa svim pratećim sadržajima.

PROGRAM BIJENALA