|

KONKURS 2020

DETALJNIJE

Udruženje “Platforma za promociju umetnosti multioriginala” 2020. godine organizuje Četvrti Međunarodno Bijenale Grafike u Čačku.
Ciljevi bijenala su:
•Praćenje i identifikovanje savremenih fenomena u oblasti umetnosti štampanja i grafike
•Promatratranje, razmena i spajanje tradicionalnih tehnika i novih medija, savremenih tehnologija i teorijskih koncepata.
• Promocija mladih autora i njihovog stvaralaštva.
Bijenale će poslužiti kao platforma za regionalne i međunarodne umetnike koji deluju u području grafike kako bi se povećao interes stručnjaka i studenata umetnosti, kao i publike za ovu vrstu umetničke discipline na nacionalnom i međunarodnom nivou.

 

OPŠTI USLOVI KONKURSA

Prvo na učešće ima svaki profesionalni umetnik, kao i student završnih godina studija umetnosti, koji koristi tradicionalne grafičke tehnike kao i savremene postupke i tehnologije štampe i umnožavanja.
Žiri sastavljen od izuzetnih profesionalaca obaviće selekciju umetničkih radova koji ispunjavaju zahteve Četvrtog međunarodnog bijenala grafike.