|

 

PRAVILA KONKURSA

Платформа за промоцију уметности мултиоригинала организује Четвртo међународно бијенале графике у Чачку 2020. годинe (партнере и сараднике пребаци на последњу страну документа) Платформа као организатор Бијенала наставља добру праксу претходних издања Бијенала са циљем да:
• идентификује и прати савремене тенденције у области уметничке штампе и графике;
• афирмише прожимање и спајање традиционалних графичких техника и нових поступака штампе, савремених технологија и теоријских концепата;
• промовише младе ауторе и њихово стваралаштво.

Циљ Бијенала ја да се регионалним и међународним уметницима пружи институционална подршка у професионалном напредовању, да подстакне и подигне интересовање за ову уметничку дисциплину међу другим актерима у уметноси и култури, као и међу широм публиком на националном и међународном нивоу.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
Конкурс је отворен за све професионалне уметнике, теоретичаре и истраживаче, као и за студенте завршних година основних студија на факултетима ликовних и примењених уметности. Бијенале нема тематских ограничења.

ПРВА ФАЗА КОНКУРСА
Прва фаза конкурса траје од 20. августа 2019. до 1. јуна 2020. године.
Конкурсни материјала треба послати на имејл адресу Бијенала office@graphicacak.com

Сваки аутор може конкурисати у једној или више изложбених категорија и програмских сегмената.

За главну изложбу Бијенала аутори могу послати:
• до 3 рада већег формата, дужа страна до 100цм, или
• до 5 радова мањег формата, дужа страна до 30 цм.
Аутори могу послати и радове који подразумевају просторне или амбијенталне инсталације, радове који стоје у јавном простору, видео радове који су настали као сегмент графичке продукције или који чине самостални рад базиран на карактеру графичке дисциплине, објекте, књиге уметника, радове штампане на различитим подлогама или друге радови који представљају мулти/интердисциплинарни, хибридни, експериментални или дискурзивни приступ графичкој уметности.
Нужно је да су ови радови постојани и да током трајања изложбе неће одступити у физичкој постојаности, осим ако концептом није тако предвиђено. У случају да радови захтевају посебне техничке послове и услове монтаже аутори су дужни да постављање и демонтажу радова обаве сами. Организатор ће обезбедити простор за инсталацију рада и основну техничку подршку. За специфичност сваке ситуације аутори се могу имејлом обратити организатору Бијенала.

Главна изложба Бијенала биће постављена у Дому културе

На пратећој изложби националне селекције у овом издању Бијенала биће представљени радови уметника из Северне Македоније. Селекцију радова извршиће Владо Горески уметнички директор Тријенала Графике из Битоља. Изложба националне селекције биће постављена у простору Међупштинског Архива.

За пратећу екслибрис изложбу Бијенала аутори могу послати:
• до 5 радова, на папиру максималне димензије 15 х 15 цм.

Изложба екслибриса биће постављена у просторијама градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ у Чачку.

Посебну изложбену категорију Бијенала чини изложба студентских радова. Студенти завршних година основних студија на конкурс могу послати:
• до 2 отиска већег формата, дужа страна до 100 цм, или
• до 5 отисака мањег формата, дужа страна до 30 цм.

На конкурс се могу пријавити радови настали у свим традиционалним техникама и савременим поступцима штампе али неће бити разматране репродукције, сериграфије и фотографије.
У првој фази конкурса аутори треба да:
1. Попуне читко и детаљно сваку ставку у пријавном формулару који се може преузети на званичној интернет страници Бијенала: http://www.graphicacak.com/konkurs2020/
2. Уз попуњен формулар у треба да приложе до репродукције својих радова као дигиталне фајлове у ЈPEG или ТIFF форматима са резолуцијом од 300 dpi.
3. Величина појединачних фајлова не сме бити већа од 5mb.
4. Сву горе наведену документацију послати на имејл office@graphicacak.com са следећом назнаком у наслову „Пријава за конкурс Бијенала 2020_категорија_име и презиме аутора“.
5. Пријава се подноси у периоду од 20. августа 2019. до 1. јуна 2020. године

Посебан програмски сегмент Бијенала је конференцијски са академским излагањима, презентацијама и демонстрацијама. У прилогу је правилник за пријаву учешћа у овом програмском сегменту Бијенала.

Подношењем пријаве на конкурс аутор даје сагласност да организатор Бијенала има право излагања, репродукoвања и објављивања његових дела у промотивне сврхе без обавезе претходног обавештавања аутора. Организатор се обавезује да ће аутор репродукованог дела бити прописно именован у свим промотивним објавама, штампаним и електронским.

На конкурс се подносе радови настали током последње три године. Неће бити прихваћени радови са којима су аутори конкурисали за учешће на претходном Бијеналу.

Сви кандидати ће бити обавештени имејлом о резултатима прве фазе селекције најкасније до 15. јуна 2020. године. Резултати селекције и коначна листа аутора и радова биће објављена до 20. јуна 2020. године на званичној интернет страници Бијенала и на друштвеним мрежама. (навести адресе)

Партиципација износи 1500.00 динара и омогућује учешће у свим категоријама Бијенала. Партиципација покрива административне и поштанске трошкове. Партиципација се плаћа приликом конкурса.

ДРУГА ФАЗА КОНКУРСА:

траје од 20. јуна до 01. септембра 2020. године
Аутори чији су радови прошли прву фазу селекције треба да пошаљу своје отиске неопремљене, без оквира или парспартуа најкасније до 1. септембра 2020. године.
Жири састављен од изузетних професионалаца обавиће селекцију уметничких радова који испуњавају захтеве Четвртог међународног бијенала графике.

Уколико оригинални радови драстично одступају ликовно, естетски или технички од описа или репродукција предатих за прву фазу селекције, Организатор полаже право да их из тог разлога дисквалификује из даљег процеса селекцијеи жирирања.

На конкурс је могуће послати само ауторске радове. Повреда ауторских права на било који начин искључива је одговорност лица које је рад послало на конкурс

Адреса за слање радова:

Прималац: Удружење Платформа за Промоцију уметности мултиоригинала
За Драгана Добросављевића (умет. директор Бијенала)
ЧЕТВРТО БИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ 2020. ул. Рајићева бр. 20. 32000 Чачак, Србија

ЖИРИРАЊЕ ПОСТАВКЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ ДОБИТНИКА НАГРАДА:
траје од 1. до 10. септембра 2020. године

НАГРАДЕ
• ГРАН ПРИ БИЈЕНАЛА – 1,500,00 €
• НАГРАДА ЗА ИНВЕНТИВНОСТ У ГРАФИЧКОЈ УМЕТНОСТИ – самостална изложба у оквиру пратећих активности Петрог Бијенала Графике 2022. године у Дому културе
• НАГРАДА ЗА ТЕХНИЧКУ ИЗУЗЕТНОСТ – графички материјал по избору организатора
• СПЕЦИЈАЛНА НАГРАДА ЗА ЕКСЛИБРИС – награда библиотеке „Владислав Петковић Дис“
• НАГРАДА ЗА СТУДЕНТСКИ РАД – пакет графичког папира

Награде ће бити додељене током церемоније отварања Бијенала. Ако је награђени аутор спречен да присуствује церемонији доделе награда, приликом враћања радова сертификат о учешћу и потврда о награди биће му послата поштом уз каталог изложбе.

НАПОМЕНА: Организатор задржава право да у случају ванредних околности промени рокове пријављивања или датум одржавања програма Бијенела. Обавештење о евентуалним изменама биће постављено на следећој страници сајта Бијенала http://www.graphicacak.com/vesti.html

КАТАЛОГ
Организаор Бијенала ће публиковати каталог у којем ће бити заступљени сви аутори који су учествовали на изложбама Бијенала. Сви излагачи ће добити бесплатан примерак каталога.