|

TV I VIDEO

ŠTAMPA

Konkurs za Četvrto bijenale grafike u Čačku

Opširnije

Umetnost velikih formata- Grafička radionica 2019.

Platforma za promociju umetnosti multioriginala...
Opširnije

Treće međunarodno Bijenale grafike u Domu kulture

Opširnije

Otvoren konkurs za bijenale grafike u Čačku 2020.

Opširnije

Otvoren konkurs za Četvrto međunarodno bijenale grafike u Čačku 2020.

Opšornije

grafika bez diskontinuiteta: Letnje grafičke radionice

Opširnije

Konkurs za Međunarodno Bijenale grafike u Čačku 2020.

Opširnije

Međunarodno bijenale grafike u Čačku 2018.

ČAČAK — Platforma za promociju umetnosti multioriginala organizuje treće po redu Bijenale...
Opširnije

KONKURS ZA ČETVRTO MEĐUNARODNO BIJENALE GRAFIKE U ČAČKU

Opširnije