MEDIJI

KRITIKA NA DELU: Božidar Plazinić – 5. Međunarodno bijenale grafike u Čačku, 3/3

KRITIKA NA DELU: Božidar Zrinski – 5. Međunarodno bijenale grafike u Čačku, 1/3

KRITIKA NA DELU: Nataša Janković – 5. Međunarodno bijenale grafike u Čačku, 2/3

TREĆE MEĐUNARODNO BIJENALE GRAFIKE U ČAČKU 2020.

NAJAVA BIJENALA GRAFIKE U ČAČKU 02 09 2022

Peto Međunarodno bijenale grafike u Čačku 2022.

Otvorena izložba Međunarodno bijenale grafike u Čačku u Galeriji savremene umetnosti u Palanci

05 09 2020 OTVORENO 4. MEĐUNARODNO BIJENALE GRAFIKE DOM KULTURE, ARHIV

5.Međunarodno bijenale grafike biće otvoreno u subotu u Domu kulture u Čačku

Galerija savremene umetnosti: Izožba Međunarodnog bijenala grafike.

TV Informator - BIJENALE GRAFIKE 4 9 2020

19.05.2019. ODRŽANA NOĆ MUZEJA U ČAČKU

RTS Kulturni dnevnik (TV RTS 03.09.2020.)

Print Making Biennial Čačak - Promo video