Umetničke grafike pogoduju održavanju međunarodnih kulturno-umetničkih kontakata, pa se i na 5. Međunarodnom bijenalu grafike u Čačku potvrđuje vitalnost grafičkog medija. Uvršćeni izbor radova nije matematički zbor ličnih poetika već je pulsirajući filter vremena, odgovor na izazove i traume savremenog sveta.

Prema Anri Bergsonu koji razmatra vreme kao kvantititet i kvalitet, sprovedeno u izradi ovih grafika i vreme u kome uživamo u njima je bitno različito od vremena sprovedenog u nekoj prostoj radnji.

Prisutna selekcija je i oblik nadmetanja, ali pre svega predstavlja vrednost savremene kolektivne kreacije. Jedno je i pokazatelj da Meksiko neguje dostojne savremene naslednike grafičke tradicije i čuvenog grafičara Hosea Gvadalupea Posade (Jose Guadalupe Posada). Sloboda ličnih teritotrija grafičkog tabaka prilagođena je tehnikama, često u kombinaciji tradicionalnih sa novim tehnologijama. Učesnici su uspešni istraživači tajni kiseline, metalnih ploča, digitalnih prolaza i vremena, vešti korisnici grafičkih alatki. Bilo da su u znaku društvene ili lične preokupacije, da čuvaju tragove prošlosti opterećene emocije ili su refleksije likovno atraktivnog trenutka, pojedinačne grafike sadrže punoću u okviru svoje unutrašnje logike.

Izbor od 24 autora iz Meksika je bogat u pogledu forme i ideje figure do pune svedenosti apstrakcije.

Našem uvaženom zemlji, slikaru Bogiću Risimoviću, Meksiko je ostao kao neostvareni san, pa me je poslednjih sedamdesetih prošlog veka poddržao u stvaranju značajnih kulturnih veza sa Meksikom. Nije slučajna kontinuirana saradnja koja traje punih 45 godina i grafički svet Meksiko uzvraća duhovnim poklonima. Za pohvalu su napori Organizatora 5. Međunarodnog bijena grafikeu Čačku, 2022. godine da naš grad bude mesto mapiranih susreta kakve želimo i negujemo. Zahvaljujem svima koji su doprineli obavljanju selektorskog posla, svim učesnicima posebno kolege Viktoru Hugu Riosu Olmosu (Victor Hugo Rios Olmos) na koordinaciji.