|

Treće Međunarodno bijenale grafike u Čačku i Platforma za promociju umetnosti multioriginala

Platforma za promociju umetnosti multioriginala organizuje Treće po redu Bijenale grafike u Čačku, koje 2018. nastavlja da funkcioniše u okviru proširenih aktivnosti.Realizacija projekta odvija se na godišnjem nivou kroz razne aktivnosti. Principi projekta su iskorak iz koncepta klasičnih medija, zanemariti krutu akademsku podelu likovnih disciplina i ostvarioti interdisciplinarnu i eksperimentalnu akciju kod učesnika. Projekat teži da artikuliše i podstakne drugačije tumačenje i promatranje grafičke umetnosti. Projekat u sebi obuhvata sažetiju studiju grafičke umetnosti kroz niz predavanja, panel diskusija, radionica, izložbi…, a koje u suštini promatraju trenutak u kome se grafička umetnost nalazi. 
Platforma, obuhvata i edukativni karakter, pre svega edukacija mladih kroz školski sistem obrazovanja, nastavnih i van nastavnih aktivnosti. Ovaj segment će se sprovoditi po principu odlaska u skole i prezentacija grafike, a nakon toga i poseta đaka radionicama i predavanjima na bijenalu, na taj način bi se zaokružio ciklus. Cilj projekta je pored kontinuiranog rada bijenala grafike, ove godine je i aktivnija prezentacija grafičke umetnosti publici kroz razne aktivnosti. 
Pored izložbe učesnika konkursa, platforma afirmiše i nekonvencionale aktivnosti u prostoru, kako prezentacione tako i akcione, umetnici će publici predstaviti neke mogućnosti grafike koje su trenutno aktuelne u svetu.Organizatori projekta Bijenale grafike u Čačku prepoznali su potrebe lokalne publike za bogatijom ponudom kulturnih dešavanja, a vođeni činjenicom da je grafika u okviru postojeće umetničke ponude najmanje zastupljena, pokrenuli su projekat dugoročnog karaktera koji će se baviti afirmacijom ove grane likovne umetnosti.
Bijenale grafike pokrenuto je 2012. godine sa ciljem da se publici približe nove tendencije iz oblasti grafike, da se predstave rad i dostignuća grafičkih umetnika iz sveta, kao i da se dodatno podstakne afirmacija mladih srpskih umetnika koji se bave likovnom grafikom. Prva dva bijenala podrazumevala su izložbe radova preko 100 domaćih i stranih autora i zabeležila veliko interesovanje medija i posećenost od strane publike.

KOJI SU NAŠI PRINCIPI I CILJEVI

Kad se klasičan izkaz ne vraća u prošlost već svoj izraz doživi slobodnije, bez zaustavljanja u prošlosti, tada umetnost nastavlja da traje kroz vreme.
SIMPOZIJUMI

Umetnički simpozijumi, predavanja, debate… su u današnje vreme potrebni kako bi grafičku umetnost što sveobuhvatnije i sažetije analizirali, i kao krajnji cilj doprineli njenom razvitku.

PANEL DISKUSIJE

Gostovanja eminentnih stručnjaka iz oblasti vizuelnih umetnosti na panel diskusijama na teme moderne likvne umetnosti.

IZLOŽBE

Organizacija raznih vrsta izložbi grafičke umetnosti, grupnih i samostalnih, u saradnju sa partnerima i prijateljima pokušavamo da grafičku umetnost popularizujemo i vratimo joj mesto koje joj pripada.

RADIONICE

Kroz sistem radionica i kolonija stvaramo zdravu bazu za napredak likovne scene, i one lokalne i one na nivou države ali i šire.

Edukacija, Promocija i popularizacija i Interdisciplinarnost

Edukaciji mlađe populacije na temu grafike, njenih likovnih karakteristika i tehničkih specifičnosti kroz organizaciju prezentacija u školama, stručno vođenje. Promocija i popularizacija. Promocija i popularizacija grafičke umetnosti, približavanje njenih specifičnosti široj publici i afirmacija mladih umetnika koji se bave grafikom. Interdisciplinarnost, podrazumeva težnju da se artikuliše i podstakne interdisciplinarni diskurs u tumačenju i interpretaciji grafike u savremenoj umetničkoj praksi…