|

ORGANIZACIONI TIM BIJENALA

Miloš Đorđević
Čalan tima

Organizacioni tim Bijenala

Miodrag Danilović
Član tima

Organizacioni tim Bijenala

Dragan Dobrosavljević
Predsednik tima

Organizacioni tim Bijenala