|

Organizacioni odbor

Savet bijenala 2018.

Vlado Goreski
Predsednik

Umetnički direktor Trijenala grafike iz Bitolja, Makedonija.

Dragan Dobrosavljevic
Član

Umetnički direktor Bijenala grafike u Čačku.

Miloš Đorđević
Član

Stručni saradnik.