OBRAZOVNA DELATNOST

EDUKACIJA, je stub naših aktinosti je upravo edukacija. Edukacija mladih kroz školski uzrast realizacijom predavanja, prezentacija i sličnih edukativnih aktivnosti.

OBRAZOVNA DELATNOST

EDUKACIJA, je stub naših aktinosti je upravo edukacija. Edukacija mladih kroz školski uzrast realizacijom predavanja, prezentacija i sličnih edukativnih aktivnosti.

IZDAVAČKA DELATNOST

PREDAVANJA, nizom predavanja i panel diskusija, otvaramo aktuelne teme usko vezane za ovu umetnost, ali i vezane za celokupnu likovnu scenu kao i položaj umetnika u njoj.

IZDAVAČKA DELATNOST

PREDAVANJA, nizom predavanja i panel diskusija, otvaramo aktuelne teme usko vezane za ovu umetnost, ali i vezane za celokupnu likovnu scenu kao i položaj umetnika u njoj.

IZLOŽBENA DELATNOST

IZLOŽBE su naš najambiciozniji i najkompleksniji segment, pre svega bijenale kao centralni događaj svih naših aktivnosti, ali i druge propratne izložbe tokom godine.

IZLOŽBENA DELATNOST

IZLOŽBE su naš najambiciozniji i najkompleksniji segment, pre svega bijenale kao centralni događaj svih naših aktivnosti, ali i druge propratne izložbe tokom godine.

PROMOTIVNE DELATNOSTI

POPULARIZACIJA kroz sve aktivnosti težimo da grafičku umetnost vratimo na mesto gde joj je nekada pripadalo. Kreativnim aktivnostima i promocijom težimo ka popularizaciji ove tradicionalne, vitalne i savremene likovne veštine.

PROMOTIVNE DELATNOSTI

POPULARIZACIJA kroz sve aktivnosti težimo da grafičku umetnost vratimo na mesto gde joj je nekada pripadalo. Kreativnim aktivnostima i promocijom težimo ka popularizaciji ove tradicionalne, vitalne i savremene likovne veštine.

NAŠI PARTNERI
PORED AKTIVNOSTI OKO BIJENALE GRAFIKE, PLATFORMA PARALELNO REALIZUJE I DRUGE PROJEKTE. SVRSTANE U NEKOLIKO OBLASTI

PROMOCIJA grafike kao izuzetne likovne discipline kroz razne aktivnosti vezane za manifestaciju te umetnosti je misija koja traje jos od 2012. godine i prvog bijenala grafike.. EDUKACIJA, drugi stub naših aktinosti je upravo edukacija. Edukacija mladih kroz školski uzrast realizacijom predavanja, prezentacija i sličnih edukativnih aktivnosti. POPULARIZACIJA kroz sve aktivnosti težimo da grafičku umetnost vratimo na mesto gde joj je nekada pripadalo. Kreativnim aktivnostima i promocijom težimo ka popularizaciji ove tradicionalne, vitalne i savremene likovne veštine. PREDAVANJA, nizom predavanja i panel diskusija, otvaramo aktuelne teme usko vezane za ovu umetnost, ali i vezane za celokupnu likovnu scenu kao i položaj umetnika u njoj. RADIONICE za osnovce, srednjoškolce, studente, ali i ostale ciljne grupe smatramo da su najbolji način pa publika koja i nije upoznata sa grafiko na najbolji način shvati svu kompleksnost ovog likovnog medija. IZLOŽBE su naš najambiciozniji i najkompleksniji segment, pre svega bijenale kao centralni događaj svih naših aktivnosti, ali i druge propratne izložbe tokom godine.