|

Organizatori Bijenala prvi put uvode sekciju za akademska izlaganja i panel diskusije kao programsko proširenje aktivnosti i sadržaja na Trećem međunarodnom bijenalu grafike u Čačku. Akademski pristup istraživanju grafičke umetnosti i drugih umetničkih formi u vezi sa njom, ima za cilj uspostavljanje šire platforme za istraživanje, redefiniciju i promociju grafičke umetnosti u savremenim okolnostima. Razlog je očevidna višestruka pojavnost grafičke umetnosti koja prevazilazi tradicionalna shvatanja grafičkog.

Umetnici su svojim izlaganjima razmotrali promenljivi status i ulogu grafičke umetnosti kroz neku od ponuđenih tema:

-Institucionalne perspektive i nezavisne inicijative u globalnom sistemu umetnosti
-Strategije aproprijacije u grafičkoj umetnosti
-Grafolike subkulture
-Prekoračenja i tehnološke „tuđice“
-Grafika u postmedijskom okruženju
-Tiraž i virtuelni/digitalni korelati
-Grafika i umetnička knjiga
-Pluralizam i eklektičnost savremene grafičke umetnosti
-Grafički kabineti kao materijalni arhivi informacija

…Žiri za panel diskusije na ovogodišnjem bijenalu činili su: