|
Organizatori Bijenala prvi put uvode sekciju za akademska izlaganja i panel diskusije kao programsko proširenje aktivnosti i sadržaja na Trećem međunarodnom bijenalu grafike u Čačku. Akademski pristup istraživanju grafičke umetnosti i drugih umetničkih formi u vezi sa njom, ima za cilj uspostavljanje šire platforme za istraživanje, redefiniciju i promociju grafičke umetnosti u savremenim okolnostima. Razlog je očevidna višestruka pojavnost grafičke umetnosti koja prevazilazi tradicionalna shvatanja grafičkog medija u profesionalnom i obrazovnom smislu.
 • Institucionalne perspektive i nezavisne inicijative u globalnom sistemu umetnosti
 • Strategije aproprijacije u grafičkoj umetnosti
 • Grafolike subkulture
 • Prekoračenja i tehnološke „tuđice“
 • Grafika u postmedijskom okruženju
 • Tiraž i virtuelni/digitalni korelati
 • Grafika i umetnička knjiga
 • Pluralizam i eklektičnost savremene grafičke umetnosti
 • Grafički kabineti kao materijalni arhivi informacija
 • Regionalne perspektive
 • akademska izlaganja
 • ilustrovane prezentacije
 • poster prezentacije
 • demonstracije