PLATFORMA

Platforma je organizacija koja kroz svoje aktinosti promoviše grafiku I edukuje publiku o grafičkoj umetnosti.

Platforma od svoj osnivanja 2018. deluje kroz nekoliko programskoh segmenata u cilju promocije grafičke umetnosti.
Pokrenuta kao odgovor na potrebe savremene likovne scene i u skladu sa trenutnim tokovima u grafičkoj praksi.

Platforma kao polazna tačka za dalja delovanja osnovana je kao neprofitna organizacija 2018. godine, na dobrim osnovama Bijenala garfike. Od svog početka, misija Platforme je da podrži, sačuva i unapredi umetnost originalnih otisaka. Platforma je posvećena povećanju svesti, znanja i uvažavanja grafika i procesa grafike kroz izložbe, publikacije, edukativne programe i umetničke radionice.

A

EDUKACIJA

Razni vidovi edukacije publike, kroz radionice i predavanja.

B

PROMOCIJA.

Promocija grafičke umetnosti kroz nekoliko projekata koje paralelno razvijamo već nekoliko godina.

C

PREZENTACIJA

Prezentacija novih tehnika, tema i umetnika

NAŠ TIM
Naš organizacijoni tim čini grupa izuzetnih profesionalaca i entuzijasta u kulturi

Završio doktorske studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2022..

Dr. Miloš Đorđević
Sradnik platforme

Završio master i osnovne studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2008.na Grafičkom odseku.

Dragan Dobrosavljević
Umetnički direktor bijenala

Završio master studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Prištini 2021..

Petar Matović
Srtučni saradnik

Završiila master studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2029. odsek slikarstvo.

Snežana Dobrosavljević
Stručni saradnik Platforme
KONTAKTIRAJTE NAS
Otvoreni smo za svaku vrstu saradnje na svim nivoima.
ZA SVA PITANJA I PREDLOGE POŠALJITE NAM UPIT NA MAIL
KONTAKTIRAJTE NAS