|

ПЛАТФОРМА ЗА ПРОМОЦИЈУ УМЕТНОСТИ МУЛТИОРИГИНАЛА

На основу добре праксе програмске концепције бијенала графике у Чачку у даљем развоју идеје о неговању и популаризацији графичке уметности и свих видова штампе. Поред Бијенала које се одржава сваке друге године, Платформа организује организује низ активности и дешавања у току сваке године. Све активности: Изложбе, предавања, промоције, панел дискусије, радионице… уско су везане за графичку уметности и упоредо са главном активношћу – Бијенале, проучавању графичку уметносту у целини.