GODINAMA PLATFORMA AKTIVNO FORMIRA KOLEKCIJU GRAFIKA BIJENALA, RADOVI PRIKUPLJENI DONACIJOM UMETNIKA UČESNIKA BIJENALA.

U proteklih 10 godina kolekcija konstantno raste i uvećava se. Ideja je pre svega da ona služi za promociju grafike, bijenala, našeg grada... i da posluži umetnicima za profesionalni napredak, a stručnjacima u kulturi za proučavanje i istraživanje.

PLATFORMA    |    BIJENALE    |    2012-2022.    |    ČAČAK    |    SRBIJA

ZAŠTO KOLEKCIJA
ZAŠTO...?

Međunarodno bijenale grafike u Čačku od svog osnivanja 2012. godine odražava nit između domaće i internacionalne scene. Ove godine manifestacija zaokružuje prvu deceniju postojanja tokom koje je primetno obogaćivala lokalnu i širu kulturnu ponudu kroz konstantnu transformaciju programskih aktivnosti. Organizacija Bijenala je svojim dinamičnim programskim aktivnostima pokrenula projekat dugoročnog karaktera koji se bavi analizom modernog diskursa grafike.

Pored izuzetne poetske reznovrsnosti i produkcijskih i tehnoloških promena koje (in)direktno impliciraju na grafiku, ova disciplina danas vidno prolazi i kroz izrazitu tranzicionu fazu koja problematizuje njene ontološke pretpostavke. Posledično, promišljanje aktualnih tokova u grafičkoj umetnosti, kao i umetnosti uopšte, iziskuje kompleksniji pristup od onog klasičnog u vidu preglednih ili revijalnih izložbi; danas je potrebno tumačiti umetničke fenomene podjednako kroz praksu i teoriju. Sa ciljem beleženja i tumačenja promena i kretanja u savremenoj grafičkoj produkciji formirana je „Kolekcija Bijenala“.

ŠTA RADIMO?
ORGANIZACIJA IZLOŽBI GRAFIKA IZ NAŠE KOLEKCIJE U GRADOVIMA U SRBIJI ALI I INOSTRANSTVU

Kolekcija je nastala dobrovoljnim doniranjem grafika učesnika Bijenala. Radovi u kolekciji su malog i velikog formata i najrazličitijih tehnika i poetika. Oni pružaju uvid u individualnost istraživačkog interesovanja umetnika o izražajnim mogućnostima medijuma, koju preovlađujuće karakteriše negovanje, tradicionalnih kvaliteta grafičkog otiska ali u jednom slobodnijem pristupu disciplini. Ove radove odlikuju visoki tehnički kriterijumi tradicionalnih tehnika, ali i u onim novim postupcima izrade matrice i štampe što ih svakako uvodi u polje eksperimentalnog promišljanja stvaralačkih mogućnosti. Poseban kvalitet kolekciji daje korpus radova koji odvažno ili, čak u nekim slučajevima radikalno promišljaju osnovne pretpostavke grafičke umetnosti, njenu reproduktibilnost, jedinstven status multiorginala i komunikativnost.

Ovi radovi sadrže produkcijske prakse i recepcijsku estetiku koji su svojstveni paradigmi savremene umetnosti. Nesumnjivo je da će aktivno praćenje aktuelnosti na domaćoj i inostranoj sceni, kritičko sagledavanje produkcije, te tumačenje naznaka tokova daljeg kretanja razvoja discipline dati kompletniju sliku širokog fenomena grafičke umetnosti. U tom smislu, „Turneja“ kao posebna aktivnost Platforme za promociju umetnosti multioriginala, zvaničnog organizatora Bijenala, ima značajnu ulogu za pokretanje javne polemike na ovu kompleksnu temu.

Postavljanje gostujućih izložbi sa manjim tematskim celinama iz kolecije u galerijama širom zemlje i inostranstva treba da propituje poziciju grafičke umetnosti u odnosu na aktuelnu likovnu i savremenu umetnost. Ove izložbe funkcionišu kao paralelna aktivnost u strategiji Platforme sa prevashodnom potrebom za tumačenje složenih procesa transformacije grafike.