|

Filip Misita

Asistent u nastavi na predmetu grafika, FILUM

Filip Misita

Asistent u nastavi na predmetu grafika, FILUM
facebook-icon twitter-icon googleplus-icon linkedin-icon pinterest-icon
paganpoetry2011@yahoo.com

Biography

Filip Misita, rođen je 1988 godine u Kragujevcu. Osnovne i Master akademske studije završio je na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, u studijskoj grupi za grafički dizajn. Zaposlen je u zvanju asistenta na istom fakultetu, za užu umetničku oblast Grafika i grafičke tehnike. Izlaga jedanput samostalno i na više kolektivnih izložbi.