|

8
Oct

ИЗЛОЖБА ГРАФИКА СТУДЕНАТА УМЕТНОСТИ ФИЛУМ-А ИЗ КРАГУЈЕВЦА

Примењене уметности, суштински везане за уметничке вештине и знања, непосредно учествују у развијању квалитета културног живота и индустријске производње. У Крагујевцу, који је одувек био познат као индустријски град, град радника и фабрика, привредне али и културне потребе тржишта условиле су неопходност успешних решења савременог дизајна, који обезбеђује производима конкурентност, али и развијање ликовног укуса градске средине, што је омогућ ило примењеним уметницима да потврде и развијају свој таленат. То је био један од разлога што је 2002. године основан Одсек за примењену уметност Филолошко-уметничког факултета у Универзитета Крагујевцу, који је свој рад прво започео као Одсек за графички дизајн. Данас, петнаест година касније, он је прерастао потребе једног студијског програма и, под називом Одсек за примењену и ликовну уметност, делује са тридесетак наставника и сарадника који реализују основне и мастер академске студије Графички дизајн, Зидно сликарство и Унутрашња архитектура. Од академске 2017/2018. године на Одсеку за примењену и ликовну уметност се реализују реакредитовани студијски програми Графички дизајн са модулима Графика књиге и Визуелне комуникације, и Ликовне уметности са модулима Сликарство и Графика. Данас се на студијским групама Одсека за примењену уметност образују савремени стручњаци, оспособљени за самосталан уметнички, уметничко-истраживачки и педагошки рад.