Učesnici: Kristina Novaković, Srednja umetnička škola iz Čačka i Teodora Tuba, student FILUMA Kragujevac..

Radionica je okupila učenike u ideji izrade grafike VELIKOG formata.

Grafički medij je umnogome unapred lišen spontanosti u odnosu na druge likovne tehnike koje neposredno omogućavaju doradu „konačnog“ dela. Tehnička strana samog medija ograničava i njegove druge aspekte. Tako, u Grafici retko ili gotovo nikad ne nailazimo na monumentalne radove u smislu formata. Format određuje dimenzija tradicionalne grafičke prese za štampu, odnosno širina njenog valjka.
Tehnološki razvoj i konstantni napredak u inžinjeringu nalaze primenu i u izradi presa i omogućuju rešenja izvan uobičajenog standarda. Ipak, opseg tehničke izrade i njegova finansijska strana sputavaju učestalost ovakvih modela presaU pomenutoj situaciji umetnici vide izazov, koji rezultira mnogim kreativnim pristupima i rešenjima, poput neobičnih i neubičajenih vidova štampe bez prese. Udruženje PUM, u tom duhu, došalo je na ideju štampe mašinom sa valjkom za ravnjanje asfaltnih puteva.Tehničke karakteristike mašine, u vidu dimenzija i pritiska koji stvara, apsolutno zadovoljavaju potrebne kriterijume ekvivalentne grafičkoj presi.