|

18
Oct

ИЗЛОЖБА КОЛЕКЦИЈЕ БИЈЕНАЛА ГРАФИКЕ У ЧАЧКУ ЦРНА НАС СПАЈА

Својим програмским активностима Међународно бијенале графике у Чачку тежи да домаћој публици прикаже актуелности графичке уметности из целог света.

ЦРНА НАС СПАЈА

Платформа за промоцију уметности мултиоригинала, као организатор Бијенала, кроз низ садржаја у оквиру самог програма ове манифестације али и кроз друга дешавања и активности промовише графику као виталну ликовну дисциплину.
Поред разних активности које су у склопу саме манифестације, од пре пар година након прва три издања Бијенала основана је Колекција бијенала са циљем да се прикупљени графички отисци чувају, проучавају и презентују домаћој и страној јавности кроз разне тематске и проблемске изложбе. Колекција за сада броји преко 500 графичких отисака аутора из земаља широм света. У Колекцији су заступљена дела разноврсних и различитих формата, техника и поетика.
Колекција нуди преглед различитих мисаоних и стваралачких процеса карактеристичних за свет уметности на почетку 21. века, а који се у графици манифестују од превазилажења поимања ове уметности као „племенитог заната”, преко примене „иновативних приступа” до промене материјалног и естетског статуса графичког листа узроковане појавом дигиталних репродуктивних технологија. Платформа као старатељ над Колекцијом даљим њеним обогаћивањем ствара фундус који је доступан стручној и широј јавности и који пружа основу за истраживачки и научни рад оријентисан на графичку уметност.
На изложби „Црна нас спаја” представљен је избор од 40 графика из Колекције. Назив изложбе „Црна нас спаја” упућује на универзални дискурс графике као уметничке диспиплине која и дан данас са лакоћом повезује различите културне средине нашег времена. Ова презентација потврђује чврсте професионалне везе међу члановима глобалне заједнице уметника који се у свом уметничком раду баве графиком.
На овој изложби публици ће бити представљене, поред графика реализованих претежно у класичним графичким техникама, и графике изведене савременијим стваралачким поступцима. Промоцијом класично схваћене графике али и графичке уметности интерпретиране кроз модерне стваралачке приступе и дела који су као такви блискији савременом схватању уметности и живота, Платформа доследно спроводи своју мисију комуникације са својом публиком, стручном јавношћу али и оним делом јавности којој графика као уметност није блиска или позната.

УМЕТНИЧКИ САВЕТ БИЈЕНАЛА