|

6
Jul

Radionica drvoreza u Arhivu

LETNJA RADIONICA GRAFIKE 2019.

“Letnja grafička radionica” za mlade u organizaciji Udruženja Platforma za promociju umetnosti multioriginala, nastavlja se na aktivnosti radionica „Sito štampa za najmlađe“ održane u sklopu programa Trećeg međunarodnog bijenala grafike u Čačku 2018. godine.

Učesnici Letnje grafičke radionice, učenici  i umetnici, će kroz postupak štampe Drvoreza otkriti značaj ekologije i načine očuvanja životne sredine primenom postupka u umetničkoj grafici. Na taj način Udruženje održava kontinuitet aktivnosti koje organizuje u cilju afirmacije umetničke grafike. Tokom Letnjeg grafičkih radionica biće organizovani i napredni kursevi grafičkih tehnika i eksperimentalne štampe za studente umetničkih fakulteta. Na osnovu dobrih iskustava sa kreativnom radionicom sito štampe tokom Trećeg međunarodnog bijenala grafike u Čačku 2018. godine, na kojoj se odazvao veliki broj učenika osnovnih škola, uprava Udruženja je donela odluku da takve sadržaje uvrsti kao sastavni deo programa Bijenala. Interesovanje publike i posetilaca za sadržaje u novoj programskoj koncepciji Bijenala iz 2018. godine jasan je pokazatelj potrebe za daljim razvojem programske ponude Bijenala.