|

ПРВО БИЈЕНАЛЕ 2012

30 домаћих уметника

30 домаћих уметника графичара појавило се на првом бијеналу графике у Чачку

30 страних аутора

Преко 30 иностраних уметника одазвало се позиву организатора

Више стотина посетилаца

Велики број посетилаца био је присутан на отварању као и у току саме изложбе.

ГАЛЕРИЈА

Савремена графичка сцена протеклих деценија постала је поље интегрисаних уметничких истраживања и местом трансформације дотадашњих схватања графичког медија. Снажан технолошки развој графичке индустрије отворио је велике могућности за савремени графички израз. Експерименти у домени матрице и дводимезионалног графичког остварења уступили су место неуобичајеним праксама креирања отисака које су резултат истраживања у новим подручјима, медијима, створенима утицајем савремене технологије. Уметници уводе нове категорије као важне елементе својих графичких дела, те она неретко укључују неколико медија или балансирају између њих – графике и дизајна, графике и сликарства или графике и нових дигиталних медија. Као одговор на те потребе и у складу са тренутним токовима у графичкој пракси Удружење Платформа за промоцију уметности мултиоригинала, управо делује на пољу модерн графике и њених појава. Удружење је уско стручно и везано је искључиво за уметност отиска, својим деловањем кроз разне облике промоције уметности, покушава да графичку уметности што више популаризује И приближи публици.

Друго бијенале 2014.

ПРЕКО 40 ДОМАЋИХ УМЕТНИКА

40 домаћих уметника графичара појавило се на првом бијеналу графике у Чачку

ПРЕКО 50 СТРАНИХ АУТОРА

Преко 50 иностраних уметника одазвало се позиву организатора

ВИШЕ СТОТИНА ПОСЕТИЛАЦА

Велики број посетилаца био је присутан на отварању као и у току саме изложбе.

Организатори пројекта Бијенале графике у Чачку препознали су потребе локалне публике за богатијом понудом културних дешавања, а вођени чињеницом да је графика у оквиру постојеће уметничке понуде најмање заступљена, покренули су пројекат дугорочног карактера који ће се бавити афирмацијом ове гране ликовне уметности. Бијенале графике покренуто је 2012. године са циљем да се публици приближе нове тенденције из области графике, да се представе рад и достигнућа графичких уметника из света, као и да се додатно подстакне афирмација младих српских уметника који се баве ликовном графиком. Прва два бијенала подразумевала су изложбе радова преко 100 домаћих и страних аутора и забележила велико интересовање медија и посећеност од стране публике. Историјат Бијенала Графике у Чачку Прво Бијенале графике одржано је 2012. године. Изложба бијенала одржана је у периоду од 24. фебруара до 17. марта 2012. године у средњем и горњем холу Дома културе у Чачку. Изложбу је отворио Магистар Родољуб Карановић, професор на Факултету ликовних уметностиу Београду. Изложба је окупила 50 аутора (21 домаћа и 24 страна) са преко 90 графика. Реализацију пројектапомогло је Републичко ресорно министарство за културу и Дом културе у Чачку. Изложба је била веома посећена и остварила је значајан — Организациони одбор, Бијенала Графике у Чачку