PROSTORI BIJENALA

Platforma saradjuje sa institucijala i prostorima u gradu, u cilju realizacije projekata vezanih za medij grafike. Prostor jednog DOMA KULTURE zahteva poseban pristup u savladavanju gabarita i celina, MUZEJSKI prostor postavlja ored nas druge vrste izazova, a prostor ARHIVA je treći aktivni prosto i u njemu se održavaju posebne vrste aktivnosti. Promišljajući i težeći što kvalitetnijom manifestacijom ovog medija, uvek vodimo računa prostori korespondiraju u istom diskursu sa delima u prostoru.

MUZEJ ↗

Narodni muzej, koji svoju stalnu postavku otvara već sledeće godine. U blizini centra grada, dok povremene izložbe organizuje u Galeriji Narodnog muzeja. Muzej je objavio brojne publikacije, organizovao preko 500 izložbi i arheološkim istraživanjima, pored stručnih i edukativnih programa, i ističe se kao najbitnija kulturna institucija u Čačku.

DOM KULTURE

Centar kulturnih događanja, čvrsto ukorenjen u sveukupni društveni i privredni život grada, Dom kulture je u velikoj meri inicijator i kreator kulturnih navika Čačana. Nalazi se u centru grada, u upečatljivom zdanju (na oko 4.000m2 korisne površine), autorskom delu iz 1970. godine zagrebačkog arhitekte Luja Šverera.

ARHIV

Međuopštinski istorijski arhiv u Čačku ima zadatak da se brine o arhivskoj građi i registraturskom materijalu na teritoriji opština Čačak, Gornji Milanovac i Lučani. Stručno je povezan sa matičnom kućom Arhivom Srbije u Beogradu. Do osnivanja ustanove, arhivska građa na području bila je izložena masovnom uništenju.