ČAČAK – U okviru pratećeg programa izložbe grafika kolekcije Bijenala grafike u Čačku “Crna nas spaja“, u galeriji Narodnog muzeja u Čačku biće održana panel diskusija “Umetnička scena i aktuelni trenutak“.

Svojim programskim aktivnostima Međunarodno bijenale grafike u Čačku teži da domaćoj publici prikaže aktuelnosti grafičke umetnosti iz celog sveta. Platforma za promociju umetnosti multioriginala, kao organizator Bijenala, kroz niz sadržaja u okviru samog programa ove manifestacije ali i kroz druga dešavanja i aktivnosti promoviše grafiku kao vitalnu likovnu disciplinu.

Pored raznih aktivnosti koje su u sklopu same manifestacije, od pre par godina nakon prva tri izdanja Bijenala osnovana je Kolekcija bijenala sa ciljem da se prikupljeni grafički otisci čuvaju, proučavaju i prezentuju domaćoj i stranoj javnosti kroz razne tematske i problemske izložbe. Kolekcija za sada broji preko 500 grafičkih otisaka autora iz zemalja širom sveta. U Kolekciji su zastupljena dela raznovrsnih i različitih formata, tehnika i poetika.

Kolekcija nudi pregled različitih misaonih i stvaralačkih procesa karakterističnih za svet umetnosti na početku 21. veka, a koji se u grafici manifestuju od prevazilaženja poimanja ove umetnosti kao „plemenitog zanata”, preko primene „inovativnih pristupa” do promene materijalnog i estetskog statusa grafičkog lista uzrokovane pojavom digitalnih reproduktivnih tehnologija. Platforma kao staratelj nad Kolekcijom daljim njenim obogaćivanjem stvara fundus koji je dostupan stručnoj i široj javnosti i koji pruža osnovu za istraživački i naučni rad orijentisan na grafičku umetnost.

Na izložbi „Crna nas spaja” predstavljen je izbor od 40 grafika iz Kolekcije. Naziv izložbe „Crna nas spaja” upućuje na univerzalni diskurs grafike kao umetničke dispipline koja i dan danas sa lakoćom povezuje različite kulturne sredine našeg vremena. Ova prezentacija potvrđuje čvrste profesionalne veze među članovima globalne zajednice umetnika koji se u svom umetničkom radu bave grafikom.

Na ovoj izložbi publici će biti predstavljene, pored grafika realizovanih pretežno u klasičnim grafičkim tehnikama, i grafike izvedene savremenijim stvaralačkim postupcima. Promocijom klasično shvaćene grafike ali i grafičke umetnosti interpretirane kroz moderne stvaralačke pristupe i dela koji su kao takvi bliskiji savremenom shvatanju umetnosti i života, Platforma dosledno sprovodi svoju misiju komunikacije sa svojom publikom, stručnom javnošću ali i onim delom javnosti kojoj grafika kao umetnost nije bliska ili poznata.