La Fête de l’estampe je godišnji festival grafike koji od 2013. godine organizuje francusko udruženje grafičara – Manifestampe. Tokom godina festival je postao je nezaobilazni događaj u kulturnom kalendaru brojnih ustanova širom Francuske. Ove godine festival će biti održan tokom maja meseca, sa fokusom na 26. maj kao centralnom datumu festivala sa najintenzivnijim aktivnostima. Izložbe, radionice na otvorenom, treninzi, otvoreni studiji, predavanja, konferencije, predstave, aukcije, gigantski printovi i drugi događaji biće organizovani ne samo u gradovima Francuske već i u gradovima drugih zemalja.
Manifestampe kao krovna organizacija poziva samostalne umetnike, kolektive i ustanove iz Francuske i iz drugih zemalja da se svojim aktivnostima priključe programu festivala. Organizatori pretećih  događaja samostalno odlučuju o trajanju aktivnosti.
Umetnici Vladimir Ranković i Miloš Đorđević prijavili su za program festivala zajedničku izložbu „Nomadizam kao praksa u grafici – dva slučaja“ kojom tematizuju slobodno kretanje, lutanje, traganje van mapirane teritorije vekovne konvencionalne grafičke umetnosti. Oni će 26. maja u 17 sati održati i razgovor sa posetiocima na temu njihovih radova i na temu savremene grafičke umetnosti uopšte.
Susret dva autora u galerijskom prostoru postavlja izložbu kao osnovu za svojevrsnu ontološku raspravu o modelima i mogućnostima izražavanja i delovanja unutar i putem grafičke discipline. Oni ogoljuju granično područje grafike svodeći je na osnovne pretpostavke – umnoživost, repeticiju, multioriginal. Reč je o situaciji koja u ishodu prevazilazi njihove lične poetike i stilske formulacije. Reč je o refleksiji misaone homologije kojom predlažu svojevrstan epistemološki rez. Oni grade narativ o dijalektičkom raspletu suprotstavljenih o/pozicija grafičkih kanona i grafičkog diskursa. PreNaglašavanjem tehnae kao primarnog grafičkog principa zapravo izvode vid diverzije. Oni odbacuju instrumentalno središte tehnike kao sredstva i promišljaju je kao koncept.