|
У склопу програма Четрвтог интернационалног бијенала графике у Чачку у недељу 20. септембра одржан је панел са презентацијама и излагањима петоро уметника и теоретичара из Србије, Италије и Гуама. Због ванредних околности изазваних епидемијом вируса Цовид-19 панел је ове године одржан онлајн путем видеоконференцијске везе. Панел је био отворен за јавност, а излагања је пратило троје италијанских колега. Панелистикиње Ирена Кечкеш, професорка графике на Универзитету у Гуаму и Мирјана Пино, сарадница Музеја Галилео Галилеј у Фиренци у својим презентацијама представиле су сопствени креативни и истраживачки процес у основи ауторског промишљања медијских својстава графике. Са своје ауторске позиције Ирена Кечкеш се у актуелном пројекту „Даyдреам: Интимате Именситy“ бави просторним облицима штампане графике док Мирјана Пино у пројекту „Хyпотхесис“ приступа графици као мнемоничкој техници. Други панелисти у својим излагањима разматрају феномене из модерне историје уметности. Невена Поповић, професорка на Факултету уметности у Звечану у свом излагању представила је библиофилско издање песме „Јама“ Ивана Горана Ковачића из 1964. године у ауторској реализацији четрнаестогодишњег Миленка Јовановић. Историчар уметности Миодраг Даниловић у свом излагању је разматрао интермедијални карактер авангардне збирка песама „Откровење“ Растка Петровића из 1922. са дрворезима аутора, Мила Милуновића и и Александра Дерока. Милош Ђорђевић, доцент на Факултету педагошких наука у Јагодини у свом излагању тематизује улогу графике у неоконструктивистичој и концептуалној уметности између 1960. и 1970. године на уметничкој сцени Загреба и Београда. Сва излагања биће објављена у Зборнику радова. Панелом је модерирао Милош Ђорђевић испред организационог одбора Бијенала.

Институционалне перспективе и независне иницијативе у глобалном систему уметности
Стратегије апропријације у графичкој уметности
Графолике субкултуре
Прекорачења и технолошке „туђице“
Графика у постмедијском окружењу
Тираж и виртуелни/дигитални корелати
Графика и уметничка књига
Плурализам и еклектичност савремене графичке уметности
Графички кабинети као материјални архиви информација
Регионалне перспективе

Академска излагања
Илустроване презентације
Постер презентације
Демонстрације