|
Организатори Бијенала први пут уводе секцију за академска излагања и панел дискусије као програмско проширење активности и садржаја на Трећем међународном бијеналу графике у Чачку. Академски приступ истраживању графичке уметности и других уметничких форми у вези са њом, има за циљ успостављање шире платформе за истраживање, редефиницију и промоцију графичке уметности у савременим околностима. Разлог је очевидна вишеструка појавност графичке уметности која превазилази традиционална схватања графичког медија у професионалном и образовном смислу.

Институционалне перспективе и независне иницијативе у глобалном систему уметности
Стратегије апропријације у графичкој уметности
Графолике субкултуре
Прекорачења и технолошке „туђице“
Графика у постмедијском окружењу
Тираж и виртуелни/дигитални корелати
Графика и уметничка књига
Плурализам и еклектичност савремене графичке уметности
Графички кабинети као материјални архиви информација
Регионалне перспективе

Академска излагања
Илустроване презентације
Постер презентације
Демонстрације