GODINAMA PLATFORMA AKTIVNO FORMIRA KOLEKCIJU GRAFIKA BIJENALA, RADOVI PRIKUPLJENI DONACIJOM UMETNIKA UČESNIKA BIJENALA.

U proteklih 10 godina kolekcija konstantno raste i uvećava se. Ideja je pre svega da ona služi za promociju grafike, bijenala, našeg grada... i da posluži umetnicima za profesionalni napredak, a stručnjacima u kulturi za proučavanje i istraživanje.

PLATFORMA    |    BIJENALE    |    2012-2022.    |    ČAČAK    |    SRBIJA

ZAŠTO KOLEKCIJA
ZAŠTO...?

Međunarodno bijenale grafike u Čačku od svog osnivanja 2012. godine odražava nit između domaće i internacionalne scene. Ove godine manifestacija zaokružuje prvu deceniju postojanja tokom koje je primetno obogaćivala lokalnu i širu kulturnu ponudu kroz konstantnu transformaciju programskih aktivnosti. Organizacija Bijenala je svojim dinamičnim programskim aktivnostima pokrenula projekat dugoročnog karaktera koji se bavi analizom modernog diskursa grafike.

Snaga i značaj jedne umetničke kolekcije prevazilaze njenu puku brojnost i zbir njenih delova. Skup umetničkih glasova, pažljivo prikupljenih iz različitih epoha i krajeva sveta, stoji kao svedočanstvo o trajnoj moći ljudske kreativnosti i inventivnosti.

ŠTA RADIMO?
ORGANIZACIJA IZLOŽBI GRAFIKA IZ NAŠE KOLEKCIJE U GRADOVIMA U SRBIJI ALI I INOSTRANSTVU

Više od pet stotina grafika nalazi se u zbirci Međunarodnog bijenala grafike u Čačku (dalje u tekstu: Bijenale). Ove grafike različitih formi, formata, tehnika itema odražavaju kaleidoskop ljudskog iskustva tokom protekle decenije. Kolekcija je začeta 2012. godine skromnim pozivom za jedinstvo i nastala je ljubaznošću učesnikaBijenala da doniraju jedan svoj rad. Formirana je sa ciljem beleženja i tumačenjapromena i kretanja u savremenoj grafičkoj produkciji. Radovi u kolekciji pružaju uvid u individualnost istraživačkog interesovanja umetnika o izražajnim mogućnostima i pojavnim potencijalnostima grafike. Relacija između konceptualnog istraživanja grafike i lokalnog konteksta u kojima su dela nastala otvara zanimljiv dijalog između umetnika i publike i zainteresovanima pruža priliku za refleksiju i istraživanje opšteg ljudskog iskustva.

Pored narativa koje umetnici svesno oblikovaju, njihovi radovi u kolekciji otkrivaju i skrivene aspekte uticaja lokalnih sredina. Njihov izbor tehnika, stilizacija motiva, estetika i prezentacija grafika očito govore o umetničkim tradicijama, obrazovnim modelima, trendovima ali istovremeno i dublje otkrivaju opšte ljudsko iskustvo savremenog trenutka koje „izmiče“ umetnicima na njihovim radovima, a koje očitujemo kao ideološke razlike Istoka i Zapada i/ili tehnološki jaz Severa i Juga. Ove binarne opozicije upućuju nas na strukturalističku perspektivu u pristupu kolekciji i tumačenju njenog značenja i značaja. Na toj strukturalističkoj osnovi svakako treba razmotriti strukture, sisteme i obrasce koji su uticali na nastanak dela u kolekciji i, isto tako, na značenja koja kolekcija generiše.