|

Савремена графичка сцена протеклих деценија постала је поље интегрисаних уметничких истраживања и местом трансформације дотадашњих шватања графичког медија. Снажан технолошки развој графичке индустрије отворио је велике могућности за савремени графички израз. Експерименти у домени матрице и дводимезионалног графичког остварења уступили су место неуобичајеним праксама креирања отисака које су резултат истраживања у новим подручјима, медијима, створенима утицајем савремене технологије. Уметници уводе нове категорије као важне елементе својих графичких дела, те она неретко укључују неколико медија или балансирају између њих – графике и дизајна, графике и сликарства или графике и нових дигиталних медија. Као одговор на те потребе и у складу са тренутним токовима у графичкој пракси Удружење Платформа за промоцију уметности мултиоригинала, управо делује на пољу модерн графике и њених појава. Удружење је уско стручно и везано је искључиво за уметност отиска, својим деловањем кроз разне облике промоције уметности, покушава да графичку уметности што више популаризује и приближи публици.