Postani deo tima Bijenala grafike Avgust−septembar, 2024.

Organizacioni tim Međunarodnog Bijenala grafike u Čačku (u tekstu dalje: Bijenale) poziva mlade koleginice i kolege koji se bave umetnošću, kustosiranjem, istorijom i teorijom umetnosti, društvom, produkcijom i drugim delatnostima u polju kulture i umetnosti da se priključe zajedničkom radu na javnim pripremama za šesto izdanje Bijenala 2024.

U cilju iskoraka u razumevanju grafičke umetnosti u savremenom društveno-političkom kontekstu, mladi su pozvani da se uključe u organizaciju Bijenala, odnosno da postanu deo Organizacionog tima. Uključivanje u rad organizacionog tima Bijenala je prilika za sticanje praktičnih iskustava, kustoske i produkcijske artikulacije ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­obimnog kulturno-umetničkog događaja, takođe za razmenu različitih iskustava, znanja, širenje mreže i stvaranje kontakata, jačanje veza i osnaživanje samo-institucionalnih kapaciteta. U ovome će imati pomoć mentora i stručnjaka iz polja umetnosti.

Ideja Bijenala nije bazirana na pravljenju još jedne u nizu velikih izložbi, nego formiranju platforme za rad, udruživanje, samoorganizaciju i kolektivizaciju celokupnog iskustva rada u umetnosti. Na ovaj način Bijenale promoviše principe egalitarizma, saradnje, zajedništva, otvorenosti, i emancipatorsku ulogu i funkciju umetnosti u društvu danas. Bijenale je zamišljeno kao alternativa dominantnim društvenim odnosima koji se reflektuju i na svet umetnosti, posvećeno je demontaži i prevazilaženju, kompetitivnosti i klijentilističkih odnosa unutar proizvodnje umetnosti i kulture.

U zavisnosti od afiniteta i interesovanja, saradnici će imati priliku da rade u okviru sledećih sektora organizacije i tako steknu znanja i veštine  za poslove kojima planiraju da se bave u budućnosti. (Dakle po ovom opisu ovo je više nešto kao stručna praksa.)

OPIS POSLOVA:

• Info pult (komunikacija sa publikom),
• Promocija (deljenje promo materijala, promovisanje događaja uživo i putem interneta / društvenih mreža),
• Komunikacija (prijem gostiju Bijenala, koordinisanje sa članovima žirija, predavača i autora, animacija gostiju, i sl. dežurstva na lokacijama na kojima se realizuje program, i sl.),
• Press (snimanje i fotografisanje, pisanje za društvene mreže/ vebsajt, pomoć u kreiranju video sadržaja),
• Tehnička podrška (postavljanje tehničke opreme, izložbi, predavanja i dr.),
• Prevođenje (rad na prevođenju tekstova za štampane i elektronske medije sa engleskog na srpski i strani jezik).

UZ TO, POTREBNO JE DA:

1. Imaš 18 ili više godina.
2. Budeš u Čačku u avgustu i septembru 2024. godine.

Poziv je upućen mladim protagonistima u polju kulture uzrasta do 35 godina. Poziv je otvoren do 01. jula 2024. 

Svi prijavljeni biće kontaktirani i pozvani na susret uživo tokom jula. Više o nama i našem radu možete saznati na: Instagram i Facebook stranici Bijenala, kao i zvaničnom Bijenala. Svi saradnici (volonteri i volonterke) će nakon završenog angažmana dobiti sertifikat o volontiranju. Više informacija moguće je dobiti slanjem mejla na adresu office@graphicacak.com (sa naznakom za “Za Volontiranje”) ili putem društvenih mreža Bijenala Facebook i Instagram.

Radujemo se zajedničkom radu i saradnji!

Dobrodošli/e!